Jaka jest różnica między obuwiem roboczym a ochronnym?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nie można tych określeń stosować w charakterze zamienników. Obuwie robocze nie ochroni nas przed niebezpieczeństwami, które mogą nas spotkać w miejscu pracy.

Jeśli przebywamy w bezpiecznym środowisku, to  wystarczy nam obuwie robocze, czyli buty, zastępujące w pracy normalne obuwie pracownika, które mogłoby ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Obuwie robocze nie pełni żadnych funkcji ochronnych, można je zatem stosować tylko wówczas, jeśli nie zostały zidentyfikowane żadne zagrożenia na stanowisku pracy, przed którymi należałoby ochronić nogi i stopy pracownika.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku obuwia ochronnego. Jest ono zaliczane do środków ochrony indywidualnej, gdyż zapewnia ochronę nóg i stóp lub tylko stóp przed różnymi zagrożeniami, które mogą występować podczas wykonywania czynności zawodowych na danym stanowisku pracy. W tym miejscu należy przypomnieć ważną zasadę, że obuwie ochronne, podobnie jak i inne środki ochrony indywidualnej należy stosować w sytuacjach, gdy nie udało się wyeliminować lub znacząco ograniczyć zagrożeń poprzez podjęcie innych działań.

Każdy rodzaj obuwia ochronnego powinien być oznakowany w sposób jasny i nieścieralny, oraz zawierać takie dane jak:
  • numer obuwia oraz jego rozmiar
  • oznaczenie typu wg producenta
  • logo producenta
  • dokładna data produkcji
  • odniesienie do numeru normy europejskiej
  • symbol wskazujący na właściwości ochronne, lub w poszczególnych przypadkach również odpowiednią kategorię (np. SB, S1 czy S5)